Marketing internetowy

Tworzenie Stron Internetowych

Strony internetowe mają złożoną budowę. Tworzenie struktury stron WWW wymaga użycia języków znaczników HTML. Dzięki nim webmaster tworzy układ strony oparty o warstwy - znacznik div. Odsyłacze do innych tekstów (hipertekst) - znacznik a - zapewniają system nawigacji na stronie. Wygląd strony opisują Kaskadowe Arkusze Stylów - w skrócie css. Adobe Photoshop lub Gimp - to oprogramowanie, w którym grafik lub webmaster tworzy layout - projekt graficzny strony i elementy grafiki wykorzystywane później na stronie, a wplecione w nią za pomocą języków opisu strony. Elementy interaktywne tworzone za pomocą programów takich jak Adobe Flash wykorzystują zaimplementowany w tych programach język skryptowy ActionScript. Przypomina on starszy język JavaScript, wciąż używany do wykonywania interaktywnych elementów stron internetowych. Obecnie używa się bibliotek JavaScript (np. jQuery), czyli zbiorów gotowych funkcji programistycznych napisanych w tym języku, które umożliwiają interakcje i animacje na stronach.

Można wyróżnić dwa rodzaje serwisów internetowych:


HTML - język opisu stron internetowych. Składa się ze znaczników i reguł ich stosowania (elementy i atrybuty). Umożliwiają m.in. wyświetlanie tekstu wraz z odsyłaczami do innych tekstów (hipertekst). Dokument HTML jest dokumentem tekstowym. Ostatnia wersja tego języka próbuje wydzielić zarządzanie wyglądem strony do kaskadowych arkuszy stylów CSS

Dla administratorów serwisów internetowych pomocnym narzędziem stał się CMS - system zarządzania treścią. Na zawartość witryny składają się dwie warstwy:


System CMS rozdziela te dwie warstwy witryny internetowej po to, aby aktualizowanie serwisów internetowych było łatwiejsze i wydajniejsze - oprócz administratorów o treść serwisu dbają autorzy i redaktorzy.

Tworzenie stron internetowych powinno uwzględniać techniki budowy stron internetowych standaryzowanych przez World Wide Web Consortium, w skrócie W3C. Organizacja ta zajmuje się ustanawianiem standardów pisania i przesyłu stron www.


Powrót do:
Słowniczek terminów ›

+48 668 764 491